Cykl miesiączkowy trwa zwykle 24 – 32 dni.

Cykl miesiączkowy do czas pomiędzy pierwszym dniem krwawienia (pierwszy dzień cyklu, którego nie można mylić z dniem rozpoczęcia przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych po 7-dniowej przerwie), a ostatnim dniem przed rozpoczęciem się kolejnego krwawienia miesiączkowego (ostatni dzień cyklu).