Co wynika z badania Michigan State University i Texas Christian University … mianowicie: im więcej wsparcia kobiety otrzymują od swoich koleżanek z pracy, tym bardziej są przekonane, że uda im się kontynuować karmienie po powrocie do pracy. Co zaskakujące – silniejszy wpływ mają właśnie współpracownicy – niż słowa zachęty od rodziny czy przyjaciół (skądinąd bardzo istotne) …

Publikacja opisująca wyniki badań ukazała się w magazynie „Health Communication”. Skupiono się na wpływie koleżanek z pracy na matki, które kontynuują karmienie, odciągając pokarm w miejscu zatrudnienia.

We wzmacnianiu kobiety w kontynuowaniu karmienia piersią, istotne jest motywowanie wszystkich współpracowników w pracy – by je zachęcali i oferowali praktyczną pomoc. Okazuje się, iż generalnie z obserwacji wynika, że sam powrót do pracy grał kluczową rolę w decyzji zaprzestania karmienia,. Jednakże wsparcie koleżanek i kolegów z pracy znacznie przyczyniało się do kontynuowania karmienia piersią. Nie bez znaczenie jest zorganizowanie odpowiedniego otoczenie -takie jak miejsce do odciągania pokarmu. I nie musi to być oddzielne pomieszczenie. Ważna jest inwencja, przychylność, troska, wyrozumiałość.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią do szóstego miesiąca życia dziecka, a dopiero potem włączanie stałych pokarmów. Karmienie piersią rekomendowane jest do drugiego roku życia lub dłużej.

Kiedy matki wiedzą, że w pracy wspierane są ich starania karmienia piersią, ma to dla nich duże znaczenie: zarówno co do motywacyjne jak i satysfakcji. Potrzeba całej wioski, aby wychować dziecko.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl