Podstawową metodą obliczania terminu porodu jest wyliczanie na podstawie daty ostatniej miesiączki. Algorytm obliczeniowy przedstawia się następująco: data pierwszego dnia ostatniej miesiączki + 7 dni – 3 miesiące + 1 rok.

Jako, że kobiety mają różną długość cykli – datę tę należy zmodyfikować o liczbę dni, będącą różnicą w długości cyklu danej kobiety, czyli przy cyklach krótszych niż 28 dni odejmujemy daną liczbę, a przy cyklach, które są dłuższe niż 28 dni – dodajemy daną liczbę.